2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close
Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.

Η “Κόμβος Μεσίτες Ασφαλίσεων” παρέχει μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Επιλέγοντας μαζί το κατάλληλο πρόγραμμα θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, θα μπορούμε με άμεσο τρόπο να σας αποζημιώσουμε.

Ζητήστε προσφορά

Προσθήκη σχολίου

Your email address will not be published. Required fields are marked *