2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων μέλημα μας είναι να επιλύουμε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προτείνοντας λύσεις είτε σε άμεσα θέματα λειτουργίας είτε δίνοντας μια πιο στρατηγική οπτική για την πορεία της επιχείρησης. Σε αυτό το στάδιο συζητάμε με τον υπεύθυνο που τρέχει το έργο εκ μέρους της επιχείρησης. Επίσης κατανοούμε το πρόβλημα και αποκτούμε μια εικόνα έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι μέσα από την επιχείρηση.

Στο δεύτερο στάδιο κάνουμε ερωτήσεις που έμμεσα αμφισβητούν την οπτική των ανθρώπων από μέσα προσπαθώντας έτσι να διαπιστώσουμε κατά πόσο επιβεβαιώνονται οι προσεγγίσεις τους. Σε αυτό το στάδιο προσπαθούμε να καταλάβουμε με την εμπειρία μας κατά πόσο αυτά που συμβαίνουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι σύνηθες ή αποτελούν την οπτική των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στην επιχείρηση. Επίσης σε αυτό το στάδιο παρατηρούμε πώς λειτουργούν οι διαδικασίες, πώς συμπεριφέρεται το προσωπικό.

Έχοντας πλέον μια ολοκληρωμένη άποψη θα προτείνουμε λύσεις αποδεικνύοντας με νούμερα γιατί αξίζει να αλλαχθεί κάτι, τι κόστος θα έχει και τι όφελος θα επιφέρει στη λειτουργία της επιχείρησης.

Επιπλέον παρακολουθούμε εάν η επιχείρηση σας ικανοποιεί τις προδιαγραφές για την ένταξή της σε κάποια από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ

Στόχος μας είναι η επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  της επιχείρησης.