2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
Εξοφλημένος λογαριασμός
Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Δίπλωμα Οδήγησης
ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Ενδείξεις μετρητών για Γ21 και Γ23
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ
Τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή έναρξη Δραστηριότητας (Για Ατομική Επιχείρηση)
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ που αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ή ΦΕΚ εκπροσώπησης, για τις ΑΕ
Σε περίπτωση αλλαγής χρήστη με οφειλές από προηγούμενο: Μισθωτήριο συμβόλαιο ή έναρξη Δραστηριότητας
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
Εξοφλημένος λογαριασμός
Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Δίπλωμα Οδήγησης
Ενδείξεις μετρητών
Σε περίπτωση αλλαγής χρήστη με οφειλές: Μισθωτήριο συμβόλαιο