2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

 

Νοσηλεία μόνο από ατύχημα ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Ανώτατο όριο κάλυψης εξόδων νοσηλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό €20.000 ανά ασφαλιστική περίοδο
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Καμία συμμετοχή
Θέση νοσηλείας στην Ελλάδα Δίκλινο δωμάτιο
Δίκτυο νοσοκομείων Πλήρες δίκτυο
Άμεση Ιατρική Βοήθεια (ατομική) Σχέδιο Β
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Ποσοστό κάλυψης των αναγνωριζομένων εξόδων νοσηλείας 100%
Κάλυψη αποκλειστικής νοσοκόμας 1 βάρδια ανά ημέρα νοσηλείας
Έως και 30 ημέρες ανά νοσηλεία
Αμοιβές Χειρουργών, Βοηθών Χειρουργών & Αναισθησιολόγων στα μη συνεργαζόμενα Ιδιωτικά νοσοκομεία Βάσει του πίνακα
«Αμοιβές Χειρουργών, Βοηθών Χειρουργών & Αναισθησιολόγων»
Ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση μη υποβολής εξόδων για αποζημίωση νοσηλείας χωρίς χειρουργική επέμβαση σε Δημόσιο νοσοκομείο €250 ανά ημέρα νοσηλείας
Έως και 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο
Ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση μη υποβολής εξόδων για αποζημίωση νοσηλείας με χειρουργική επέμβαση σε Δημόσιο νοσοκομείο €500 ανά ημέρα νοσηλείας
Έως και 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο
Ανώτατο όριο κάλυψης εξόδων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) όλων των συνεργαζόμενων Ιδιωτικών νοσοκομείων και των Δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και στα πολυιατρεία MEDIFIRST και στα Κέντρα Υγείας Έως και €500 ανά ασφαλιστική περίοδο
Συμμετοχή στα έξοδα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) όλων των συνεργαζόμενων Ιδιωτικών νοσοκομείων και των Δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και στα πολυιατρεία MEDIFIRST και στα Κέντρα Υγείας Καμία συμμετοχή
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Ποσοστό κάλυψης των αναγνωριζομένων εξόδων νοσηλείας 100%
Ανώτατο όριο κάλυψης εξόδων για δωμάτιο & τροφή Έως και €500 ανά ημέρα νοσηλείας
Αμοιβές Χειρουργών, Βοηθών Χειρουργών & Αναισθησιολόγων Βάσει του πίνακα
«Αμοιβές Χειρουργών, Βοηθών Χειρουργών & Αναισθησιολόγων»
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Ποσοστό κάλυψης των αναγνωριζομένων εξόδων νοσηλείας 90%
Ανώτατο όριο κάλυψης εξόδων για δωμάτιο & τροφή Έως και €500 ανά ημέρα νοσηλείας
Μείωση συμμετοχής σε περίπτωση χρήσης και άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) Μείωση συμμετοχής
κατά το ποσό που καταβάλλει ο άλλος ασφαλιστικός φορέας
Αμοιβές Χειρουργών, Βοηθών Χειρουργών & Αναισθησιολόγων Βάσει του πίνακα
«Αμοιβές Χειρουργών, Βοηθών Χειρουργών & Αναισθησιολόγων»
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ) ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Όριο κάλυψης εξόδων στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν έως 30 ημέρες πριν και έως 60 ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση Έως και €500 ανά χειρουργική επέμβαση
Επίδομα αποθεραπείας σε Κέντρο Αποκατάστασης στην Ελλάδα μετά από νοσηλεία €100 ανά ημέρα
Έως και 90 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο
Όριο κάλυψης εξόδων στην Ελλάδα για νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι μετά από νοσηλεία Έως και €50 ανά ημέρα
Έως και 30 ημέρες ανά νοσηλεία
Επισκέψεις σε χειρουργούς του Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN για δεύτερη γνώμη Έως και 3 ανά ασφαλιστική περίοδο
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Β «ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες
Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Κάλυψη εξόδων επαναπατρισμού μελών της οικογένειας από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης στενού συγγενή για τη φροντίδα παιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης λόγω αιφνίδιας διακοπής ταξιδιού στο εξωτερικό
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό Έως και €1.000 για μεταφορά εντός Ελλάδας
Έως και €2.500 για μεταφορά από το εξωτερικό
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή σε περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Έως και €50 για διαμονή στην Ελλάδα – Έως και 5 ημέρες διαμονή
Έως και €100 για διαμονή στο εξωτερικό – Έως και 5 ημέρες διαμονή

Ως ατύχημα ορίζεται κάθε σωματική βλάβη που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, ξαφνική, χωρίς την πρόθεση του Ασφαλισμένου και η οποία εκδηλώνεται με θλαστικά τραύματα, κατάγματα, ρήξη μυών και συνδέσμων, πνιγμό, χημική δηλητηρίαση, εγκαύματα και τραυματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων. Επίσης, ατύχημα ορίζεται και κάθε μορφής δάγκωμα και τσίμπημα ζώων, εντόμων και ερπετών.

Ως νοσηλεία ορίζεται η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή του Ασφαλισμένου και η παραμονή του με διανυκτέρευση για μια ή περισσότερες ημέρες εντός νοσοκομείου, για να υποβληθεί σε διάγνωση και θεραπεία του ατυχήματος.

Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις, ως νοσηλεία ορίζεται επίσης και η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή, χωρίς διανυκτέρευση, για:

  • Τη διενέργεια κάθε χειρουργικής επέμβασης μιας ημέρας, με ανοιχτή ή λαπαροσκοπική μέθοδο, για την θεραπεία του ατυχήματος.
  • Τη διενέργεια κάθε ενδοαρθρικής ενδοσκοπικής πράξης για τη θεραπεία του ατυχήματος. Οι ενδοαρθρικές ενδοσκοπικές πράξεις δεν αναγνωρίζονται ως χειρουργικές επεμβάσεις.

Η κάλυψη της νοσηλείας για ατύχημα ξεκινά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

Τα ετήσια ασφάλιστρα του προγράμματος καθορίζονται από την ηλικία του Ασφαλισμένου καθώς και από το εκπιπτόμενο ποσό που θα επιλεγεί.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ και άμεσα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος Υγείας θα επικοινωνήσει μαζί σας.