2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Επίδομα για μικρή χειρουργική επέμβαση €350 ανά χειρουργική επέμβαση
Επίδομα για μεσαία χειρουργική επέμβαση €700 ανά χειρουργική επέμβαση
Επίδομα για μεγάλη χειρουργική επέμβαση €1.000 ανά χειρουργική επέμβαση
Επίδομα για βαρεία χειρουργική επέμβαση €1.400 ανά χειρουργική επέμβαση
Επίδομα για εξαιρετικά βαρεία χειρουργική επέμβαση €2.100 ανά χειρουργική επέμβαση
Επίδομα για ειδική χειρουργική επέμβαση €4.200 ανά χειρουργική επέμβαση

Ως νοσηλεία με χειρουργική επέμβαση ορίζεται η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή του Ασφαλισμένου και η παραμονή του (με ή χωρίς διανυκτέρευση) εντός νοσοκομείου, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με ανοιχτή ή λαπαροσκοπική μέθοδο. Περιλαμβάνονται και όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις με ρομποτικό σύστημα χειρουργικής. Οι ενδοσκοπικές και διαδερμικές πράξεις (επεμβατικές ή μη) δεν αναγνωρίζονται ως χειρουργικές επεμβάσεις.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στην βαρύτερη επέμβαση.

Για επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, καταβάλλεται το επίδομα μόνο για αποκατάσταση συνεπειών ατυχήματος, καρκίνου δέρματος και καρκίνου μαστού, καθώς και των επιπλοκών τους. Για χειρουργικές επεμβάσεις εκτός πλαστικής και αισθητικής χειρουργικής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από πλαστικό χειρουργό, καταβάλλεται το επίδομα, ανάλογα με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης.

    Η κάλυψη για νοσηλεία, με χειρουργική επέμβαση, λόγω ασθένειας ξεκινά:

  • 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, για νοσηλείες στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές χώρες.
  • 180 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, για νοσηλείες εκτός ευρωπαϊκών χωρών.

Η κάλυψη για νοσηλεία, με χειρουργική επέμβαση, λόγω ατυχήματος ξεκινά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

    Το επίδομα χειρουργικής επέμβασης είναι ανεξάρτητο από:

  • Τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη νοσηλεία.
  • Την αποζημίωση για την ίδια νοσηλεία από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Τα Ετήσια Ασφάλιστρα του προγράμματος είναι ανάλογα με την ηλικία του Ασφαλισμένου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.