2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Σύμφωνα με τον Ν.4685/2020, άρθρο 85, εκσυγχρονίζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία με ότι αφορά τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και πλέον δεν απαιτείται άδεια, αλλά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους ασφαλιζόμενους που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, εφόσον έχουν κάνει εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει.

Ελάχιστο Ασφαλισμένο κεφάλαιο 100000€

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το ετήσιο μικτό ασφάλιστρο ανά όχημα.

Πρόγραμμα Α Πρόγραμμα Β Πρόγραμμα Γ Πρόγραμμα Δ
Πλήθος Οχημάτων Χωρίς Απαλλαγή 1000€ Απαλλαγή 3000€ Απαλλαγή 5000€ Απαλλαγή
1 220€ 209€ 198€ 187€
2-3 200€ 190€ 180€ 170€
4-5 180€ 171€ 162€ 153€
6-10 160€ 150€ 144€ 136€

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ ή καλέστε μας στα τηλέφωνα: Καλαμάτα: 2721303989, Σπάρτη:2731200151 ή στείλτε μας email στο info@komvosgroup.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρίας μας θα σας καλέσει για να εξετάσετε μαζί όλες τις δυνατές λύσεις που υπάρχουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν