2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει την περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχημα.

Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως Μόνιμη Ολική Ανικανότητα ορίζεται η ολική έλλειψη ικανότητας άσκησης επαγγέλματος, η οποία οφείλεται σε Ατύχημα ή Ασθένεια, για το οποίο ο Ασφαλισμένος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα λόγω μόρφωσης, κατάρτισης και πείρας και η οποία κράτησε χωρίς διακοπή, για συνεχές χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και στο εξής θα παρεμποδίζει τον Ασφαλισμένο από το να απασχοληθεί ξανά με τέτοιο επάγγελμα.

Μετά την οριστική αναγνώριση της ανικανότητας από την Εταιρεία, καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο σε δύο ισόποσες δόσεις, εφόσον αυτός βρίσκεται στη ζωή και συνεχίζει να είναι μόνιμα και ολικά ανίκανος κατά την ημερομηνία που η κάθε δόση οφείλεται.

Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο καταβάλλεται εφάπαξ στην περίπτωση που η ανικανότητα του Ασφαλισμένου οφείλεται αποκλειστικά σε μια από τις παρακάτω αιτίες:

  • Λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών, ή ενός χεριού και ενός ποδιού.
  • Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο ματιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Συνδυασμός Καλύψεων

Δυνατότητα συνδυασμού και με άλλες συμπληρωματικές καλύψεις ασφάλισης, στο ίδιο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης

Με απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας εκδίδεται γρήγορα και κατόπιν σας παραδίδεται άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ ή καλέστε μας στα τηλέφωνα: Καλαμάτα: 2721303989, Σπάρτη:2731200151 ή στείλτε μας email στο info@komvosgroup.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρίας μας θα σας καλέσει για να εξετάσετε μαζί όλες τις δυνατές λύσεις που υπάρχουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Compare Listings

Τίτλος Τιμή Κατάσταση Τύπος Εμβαδόν Σκοπός Υπνοδωμάτια Μπάνια