2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Καθημερινά, μικρά ή μεγαλύτερα απροσδόκητα περιστατικά μπορεί να εκτροχιάσουν την πορεία της επιχείρησής σας από τον αρχικό σας σχεδιασμό ή και να απειλήσουν ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητά της. Με ευέλικτα και προσαρμοσμένα προγράμματα στις ανάγκες κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης (καταστήματα-γραφεία κ.α.), παρέχουμε καλύψεις για πυρκαγιά, κλοπή, κεραυνό, έκρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες, ζημιές από νερά, αστική ευθύνη έναντι τρίτων κ.α., σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος.

Καλύπτει:

 • την κτηριακή εγκατάσταση
 • το περιεχόμενο, όπως ο εξοπλισμός και τα προϊόντα
 • τα εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα και τις ειδικές κατασκευές (μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, γκαράζ, πέργκολες κ.λπ.)
 • το προσωπικό αλλά και τους πελάτες σε περίπτωση ατυχήματος

Τα προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής απευθύνονται:

 • Σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια έως €1.000.000
 • Σε περισσότερες από 200 επαγγελματικές κατηγορίες επιχειρήσεων πχ καταστήματα λιανικής, αποθήκες και άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, γραφεία, επαγγελματικές στέγες, μικρές βιοτεχνίες, εργαστήρια κ.ά.

Το πρόγραμμα MY BUSINESS PLUS από την Ορίζων Ασφαλιστική αποτελεί μια ειδικά σχεδιασμένη λύση κατάλληλη για όλους εσάς που επιθυμείτε μια ευρεία και αξιόπιστη προστασία από κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Βασικές & Προαιρετικές Καλύψεις

Στις παρεχόμενες καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνονται:

 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές πυρός από πτώση κεραυνού
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ζημιές από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Διαρροή από sprinklers
 • Έξοδα άντλησης υδάτων σε Α’ κίνδυνο (έως €3.000)
 • Βραχυκύκλωμα με ή χωρίς εστία φωτιάς σε Α’ κίνδυνο (έως €5.000)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίοτ με ανώτατο 10.000€)
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως 10% ασφαλιζόμενης αξίας με ανώτατο 3.000€)
 • Θραύση φωτεινών επιγραφών, πινακίδων. Η κάλυψη ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης. (έως €2.000)
 • Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων (έως €5.000)
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Προστασία υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
 • Πτώση δέντρων/κλαδιών/στύλων
 • Επαγγελματικές αμοιβές / Έξοδα δημοσίων αρχών (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων ή ψυκτικών θαλάμων , κατόπιν διακοπής του ρεύματος ή αποδεδειγμένης βλάβης του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος πέραν των 12 ωρών. (έως €3.000)
 • Κλοπή – ληστεία
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως €5.000)
 • Ληστεία ταμείου (hold up) (έως €1.500)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου (έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο έως 50.000€)
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς (έως €3.000)
 • Έξοδα φύλαξης (έως €3.000)
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς (έως €200)
 • Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα (έως €2.000)
 • Κλοπή χρημάτων εντός χρηματοκιβωτίου (έως €2.000)
 • Κλοπή/ληστεία χρημάτων στη διάρκεια της μεταφοράς τους (έως €2.000)
 • Αξία αντικατάστασης:
  • Κτίρια-βελτιώσεις μέχρι 40 ετών σε αξία καινούργιου.
  • Εμπορεύματα, πρώτες ύλες σε αξία κόστους.
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός μέχρι 5 έτη σε αξία καινούργιου άνω των 5 ετών σε πραγματικής αξία.
  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι 2 ετών σε αξία καινούργιου, άνω των 2 ετών σε τρέχουσα εμπορική αξία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μπορεί να προστεθεί:

 • Σεισμός
 • Αστική Ευθύνη ενοικιαστή
 • Ημερήσιο επίδομα Διακοπής Εργασιών για μέγιστη περίοδο τριών (30 μηνών
  • 50€/ημέρα
  • 100€/ημέρα
  • 200€/ημέρα
 • Επέκταση ορίων Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για υλικές ζημιές συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
 • Καθίζηση/Κατολίσθηση

Απαλλαγές

 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος χιονιού (5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια)
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια)
 • Διαρροή από sprinklers (5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια)
 • Κλοπή – Ληστεία (10% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€)
 • Θραύση κρυστάλλων-καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών (150€)
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς (150€)
 • Σεισμός (2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
 • Καθίζηση-Κατολίσθηση (2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)
 • Κλοπή/Ληστεία χρημάτων εντός χρηματοκιβωτίου, Ληστεία χρημάτων κατά τη μεταφορά τους (10% επί της ζημιάς)

Κόστος Προγράμματος

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Το είδος της επιχείρησης, που αναφέρεται στην επικινδυνότητα της δραστηριότητάς της.
 • Την περιοχή που βρίσκεται.
 • Την αξία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα MY BUSINESS PLUS προσφέρεται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Με ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής και περιεχομένου μέχρι 1.000.000€.
 • Των οποίων οι οικοδομές είναι εξαιρετικής κατασκευής (Μπετόν Αρμέ, Ταρατσοσκεπεις) ή και με διακοσμητικά κεραμίδια.
 • Που έχουν υποχρεωτικά κάποια από τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων ή κλειδαριές ασφαλείας ή ρολά ή μπάρες σε όλα τα ανοίγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ ή καλέστε μας στα τηλέφωνα: Καλαμάτα: 2721303989, Σπάρτη:2731200151 ή στείλτε μας email στο info@komvosgroup.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και εξειδικευμένος σύμβουλος της εταιρίας μας θα σας καλέσει για να εξετάσετε μαζί όλες τις δυνατές λύσεις που υπάρχουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.