2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Στοιχεία Οχήματος

Ασφάλιση

Απλό πακέτοΑπλό πακέτο με οδικήΑπλό πακέτο με οδική και θραύσηΠακέτο plusΠακέτο Full Cover

Επιλέξτε τα πακέτα για τα οποία θέλετε να πάρετε προσφορά

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Στοιχεία Οικογενείας

Είδος Κάλυψης

ΝοσοκομειακόΧειρουργικόΒαρέων ασθενειών

Ασφάλιση

Επιλέξτε το μηνιαίο ποσό που θέλετε να διαθέσετε

Ανεβάστε το προηγούμενο ασφάλιστρό σας

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Στοιχεία Κατοικίας

Μπετόν Αρμέ ΤαρατσοσκεπήΜπετόν Αρμέ ΚεραμοσκεπήΆλλη Κατασκευή

Ασφαλιζόμενη Αξία

Ασφάλιση

Ανεβάστε το προηγούμενο ασφάλιστρό σας

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Ασφαλιζόμενη Αξία

Ασφάλιση

Ανεβάστε το προηγούμενο ασφάλιστρό σας

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Στοιχεία Επιχείρησης

Εισάγετε τη διεύθυνση που θέλετε να ασφαλίσετε

Ασφαλιζόμενη Αξία

Μπετόν Αρμέ ΤαρατσοσκεπήΜπετόν Αρμέ ΚεραμοσκεπήΆλλη Κατασκευή

Ασφάλιση

Ανεβάστε το προηγούμενο ασφάλιστρό σας

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Στοιχεία Σκάφους

Ασφάλιση

Αστική Ευθύνη - Υλικές Ζημιές - Θαλάσσια ΡύπανσηΜικτή Ασφάλιση

Επιλέξτε τα πακέτα για τα οποία θέλετε να πάρετε προσφορά

Ανεβάστε το προηγούμενο ασφάλιστρό σας

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Συμπληρώνεται μόνο για το Φυσικό Αέριο

Συμπληρώνεται μόνο για Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τα Στοιχεία Πελάτη)

ΠΟΛΗ - ΤΚ

ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ

Σε περίπτωση που επιλεγεί η εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης μέσω πάγιας εντολής: 1.1 Ο 1ος λογαριασμός εξοφλείται χωρίς χρήση της πάγιας εντολής, με οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους διαθέσιμους τρόπους εξόφλησης. Η εξόφληση με πάγια εντολή τίθεται σε ισχύ από την ενεργοποίησή της και την παραλαβή λογαριασμού στον οποίο θα αναγράφεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα, 1.2 Ο Πελάτης δεν θα υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της εγγύησης που ορίζεται κατωτέρω, με την επιφύλαξη των ακόλουθων: (α) Σε περίπτωση που παρά την επιλογή του ως άνω τρόπου εξόφλησης λογαριασμών, δε λάβει χώρα ενεργοποίηση της πάγιας εντολής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του πρώτου λογαριασμού που έχει λάβει ο πελάτης, ο Προμηθευτής δύναται να χρεώνει στο δεύτερο κατά σειρά λογαριασμό, το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού αυτού, (β) Σε περίπτωση που παρά την επιλογή και ενεργοποίηση του ως άνω τρόπου εξόφλησης λογαριασμών, δύο διαδοχικοί λογαριασμοί κατανάλωσης δεν εξοφληθούν ολοσχερώς μέσω της πάγιας εντολής ή ανακληθεί η πάγια εντολή από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής δύναται να χρεώνει στον επόμενο κατά σειρά λογαριασμό κατανάλωσης, το ποσό της εγγύησης και ο Πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού αυτού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΜΕΤΡΗΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο πελάτης διαθετει ενεργή παροχή φυσικού αερίου στην Protegia)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΙΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

e-BILL

ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Συμπληρώνεται μόνο για το φυσικό αέριο, από τον ιδιοκτήτη του Κτηρίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ανεβάστε τον τελευταίο λογαριασμό μαζί με την απόδειξη πληρωμής

Ανεβάστε την Ταυτότητα σας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ - ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ,ΙΚΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΜΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ,ΙΚΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.