2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. Βασική Ασφάλιση – Απλή Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ετησίως Ανανεούμενη
Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, το οποίο ισούται με €100. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο Ασφαλιζόμενος ή διαφορετικά, στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται εν ζωή στη λήξη της διάρκειας της ασφάλισης, δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή επιστροφή ασφαλίστρου.

ΙΙ. Συμπληρωματικές ασφαλίσεις – Ασφάλιση Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
Αποκλειστικά και μόνο μέσω Συμβεβλημένου Δικτύου με την Εταιρία, το οποίο εξυπηρετεί τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης και περιλαμβάνει Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία, Διαγνωστικά κέντρα, Ιδιωτικά ιατρεία, Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, Φυσιοθεραπευτικά κέντρα, Λογοθεραπευτικά κέντρα, Οφθαλμολογικά κέντρα και καταστήματα Οπτικών, προσφέρεται στον Ασφαλισμένο η δυνατότητα πρόσβασης σε παροχή υπηρεσιών ως ακολούθως:

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις

Σε διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες (εφημερεύουσες ή / και τακτικών ιατρείων)
-Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δωρεάν ή προνομιακή τιμή
-Σε δίκτυο Πολυιατρείων Δωρεάν ή προνομιακή τιμή
Σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων
-Αττική και Θεσσαλονίκη με συμμετοχή του ασφαλισμένου με €20 / επίσκεψη
-Πανελλαδικά (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) με συμμετοχή του ασφαλισμένου με €15 / επίσκεψη
Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις σε ιδιωτικά ιατρεία ή/και Πολυιατρεία. Προνομιακή τιμή

Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις

Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων / Πολυιατρείων/ Διαγνωστικών κέντρων
-Με χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) Δωρεάν
Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
-Χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) Συμμετοχή 15%
Στο συμβεβλημένο δίκτυο Πολυιατρείων / Διαγνωστικών κέντρων
-Χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) Ειδικός τιμοκατάλογος
Κάλυψη εξόδων ιατρικών πράξεων λόγω Ατυχήματος
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων έως του ποσού
των €200 ανά περίπτωση Συμμετοχή 30%
Δωρεάν Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (δυνατότητα αναβάθμισης με προνομιακή τιμή)
Οδοντιατρική κάλυψη (Οδοντιατρικές πράξεις – επεμβάσεις) Έκπτωση έως 50%
Οφθαλμολογική κάλυψη
Οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Έκπτωση έως 50%
Κάλυψη αγοράς γυαλιών οράσεως αξίας έως 250 Ευρώ (με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ) Δωρεάν
Για αγορές γυαλιών οράσεως άνω των 100 Ευρώ παρέχεται επιδότηση 80 Ευρώ ή συμμετοχή 40%
Φυσιοθεραπευτική κάλυψη €15 – €20 / συνεδρία
Κάλυψη Ψυχολογικής υποστήριξη (ιατρείο) €25 / συνεδρία
Διαιτολογική / Διατροφολογική κάλυψη €20 / επίσκεψη
Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική
-Ομοιοπαθητικοί (ιατροί) €30 / συνεδρία
-Βελονιστές (ιατροί) €25 / συνεδρία
Κάλυψη θεραπειών Λόγου – Ομιλίας – Μάθησης
-Πρώτη αξιολόγηση Ομιλίας και Μάθησης / Αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών Δωρεάν
-Λογοθεραπευτικές συνεδρίες €20 / συνεδρία

Ετήσια Ασφάλιστρα: Κυρίως Ασφαλισμένος 111€, Σύζυγος 90€ και για κάθε παιδί 60€.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ και άμεσα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος Υγείας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρικών Παρόχων

Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα

Παλυιατρεία

Άλλοι Συνεργαζόμενοι Ιατρικοί Πάροχοι