2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Ασφάλιση Κατοικίας σε Ά Κίνδυνο

Το πρόγραμμα Ασφάλιση Κατοικίας σε Ά Κίνδυνο απευθύνεται σε μόνιμες κατοικίες , διαμερίσματα ή μονοκατοικίες σε όλη την Ελληνική επικράτεια έως 120τμ. χωρίς ηλικιακό περιορισμό ή περιορισμό στο είδος κατασκευής.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία του σπιτιού σας σε περίπτωση ζημιών από:

 • Πυρκαγιά (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Πυρκαγιά από δάσος (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Ζημιές από καπνό (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Έκρηξη από κάθε αιτία (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Πρόσκρουση οχήματος (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 150€)
 • Κλοπή – Ληστεία (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ανά ζημία 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 750€)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ανά γεγονός και ετησίως έως 1.000€)

Ασφάλιστρα

Το πρόγραμμα παρέχεται χωρίς Σεισμό και εκδίδεται μόνο με ετήσια διάρκεια και είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές επιλογές ανάλογα με την ασφαλιζόμενη αξία που επιλέγει ο πελάτης.

Α Επιλογή: Ασφαλίζεται το κτήριο για 20000€ και το περιεχόμενο του για 5000€ με ετήσια ασφάλιστρα 42€

Β Επιλογή: Ασφαλίζεται το κτήριο για 40000€ και το περιεχόμενο του για 7500€ με ετήσια ασφάλιστρα 67€

Γ Επιλογή: Ασφαλίζεται το κτήριο για 60000€ και το περιεχόμενο του για 10000€ με ετήσια ασφάλιστρα 87€

Ασφαλιστική Εταιρία

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι μέσω της συνεργασίας μας με την ασφαλιστική εταιρία Ορίζων Ασφαλιστική και απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν το σπίτι τους με χαμηλό κόστος αλλά με ουσιαστικές καλύψεις που  θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τους παραπάνω κινδύνους. Την ίδια στιγμή, η ασφάλιση σε Α Kίνδυνο σημαίνει ότι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης και ότι, σε περίπτωση ζημιάς, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται εξολοκλήρου, έως και το ανώτατο ποσό της κάλυψης που καθορίζεται στο συμβόλαιό του.

Αίτηση

Για την αίτηση ασφάλιση σας παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κάντε την πληρωμή ανάλογα με το πακέτο ασφάλισης που θα επιλέξετε και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

  ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

  Enter a valid email

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

  ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ

  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ