2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Ανώτατο όριο ημερών καταβολής επιδόματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ‘Εως και 180 ημέρες νοσηλείας ανά ασφαλιστική περίοδο
Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό €150 ανά ημέρα νοσηλείας
Επιπλέον ημερήσιο επίδομα νοσηλείας στην Ελλάδα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) €150 ανά ημέρα νοσηλείας σε Μ.Ε.Θ.
Έως και 30 ημέρες νοσηλείας σε Μ.Ε.Θ. ανά ασφαλιστική περίοδο
Επιπλέον ημερήσιο επίδομα νοσηλείας στο εξωτερικό €150 ανά ημέρα νοσηλείας στο εξωτερικό
Έως και 10 ημέρες νοσηλείας στο εξωτερικό ανά ασφαλιστική περίοδο

Ως νοσηλεία ορίζεται η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή του Ασφαλισμένου και η παραμονή του, με διανυκτέρευση, για μια ή περισσότερες ημέρες εντός νοσοκομείου, προκειμένου να υποβληθεί σε διάγνωση και θεραπεία.

Για νοσηλείες λόγω επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής, καταβάλλεται το επίδομα μόνο για αποκατάσταση συνεπειών ατυχήματος, καρκίνου δέρματος και καρκίνου μαστού, καθώς και των επιπλοκών τους.

    Η κάλυψη για νοσηλεία λόγω ασθένειας ξεκινά:

  • 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, για νοσηλείες στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές χώρες.
  • 180 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, για νοσηλείες εκτός ευρωπαϊκών χωρών.

Η κάλυψη για νοσηλεία λόγω ατυχήματος ξεκινά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

    Το επίδομα νοσηλείας είναι ανεξάρτητο από:

  • Τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη νοσηλεία.
  • Την αποζημίωση για την ίδια νοσηλεία από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Τα Ετήσια Ασφάλιστρα του προγράμματος είναι ανάλογα με την ηλικία του Ασφαλισμένου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.