2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close
Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Η “Κόμβος Μεσίτες Ασφαλίσεων” φροντίζει για τις επενδύσεις σας στα φωτοβολταϊκά. Καλύπτουμε οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική / υλική απώλεια ή ζημία ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου ή/και επακόλουθη απώλεια μικτών εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης που αναγράφεται κατωτέρω) λόγω Διακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων.

Ζητήστε προσφορά

Προσθήκη σχολίου

Your email address will not be published. Required fields are marked *