2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Το Protergia Επαγγελματικό 1 απευθύνεται σε κοινόχρηστους χώρους και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
  • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/10/2020, για 12μηνη σύμβαση.

Το Protergia Επαγγελματικό 1 Κοινόχρηστο απευθύνεται σε κοινόχρηστες παροχές χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA που παρουσιάζουν συνέπεια στην πληρωμή των λογαριασμών τους και προσφέρει μοναδικά προνόμια:
• 30% έκπτωση συνέπειας για 1 ολόκληρο χρόνο στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους προμήθειας
Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Δείτε περισσότερα εδώ 
Το εκτιμώμενο όφελος επί του συνόλου των χρεώσεων (ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων) για μέσο πελάτη, εκτιμάται σε 164€ / έτος, σε σχέση με το βασικό τιμολόγιο Protergia, για συνεπή πελάτη, και εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Ισχύει για 12μηνη σύμβαση & νέες επαγγελματικές 1 κοινόχρηστες συνδέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

Προωθητική Protergia Επαγγελματικό 1 Κοινόχρηστο 30 Χρεώσεις με έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Protergia Επαγγελματικό Κοινόχρηστο 1/1Β 0,42 0,08481 0,6 0,12116
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(
/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(
/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(
/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (
/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ETMEAP) (
/kWh)
0,52
0,00488
0,00007
1,46
(για παροχή έως και 25kVA)
0,0190
0,01824
0,01700
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Λοιπές Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων

Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος:
(α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν.2960/01)
(β) Ειδικό Τέλος 5‰ – ΔΕΤΕ (Ν.2093/1992)
(γ) Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν.25/1975, Ν.2130/1993)
(δ) Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση – ΕΡΤ  (ΦΕΚ 44Α/ 29.04.2015)

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Λοιπών Χρεώσεων 

Εγγύηση

Το ποσό της εγγύησης αντανακλά το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος για διάστημα 45 ημερών και αφορά αποκλειστικά στην εξασφάλιση από ενδεχόμενες μελλοντικές οφειλές του πελάτη. 
Η εγγύηση θα περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia. Με την εμπρόθεσμη καταβολή του πρώτου λογαριασμού παρέχεται έκπτωση 30% στο ποσό της εγγύησης.

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως:

ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης

Ο λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή». Καταχωρώντας την ένδειξη του μετρητή σας στο www.protergia.gr ή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα, θα τιμολογείστε κάθε μήνα σύμφωνα με την πραγματική σας κατανάλωση.

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

Για τη δική σας διευκόλυνση, η Protergia σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
Για να δείτε όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ
Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης πατήστε εδώ