2721303989
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα
Close

Το Protergia Επαγγελματικό 2 και το Protergia Επαγγελματικό 2Β απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA και προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
  • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Protergia:

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)

Eπιβράβευση συνεπών πελατών
Protergia Επαγγελματικό 1/1Β 0,60

0,12116 +10% στις ανταγωνιστικές χρεώσεις
Protergia Επαγγελματικό 2/2Β 1,23 0,09839 +5% στις ανταγωνιστικές χρεώσεις
Protergia Επαγγελματικό 3/3Β 0,60 0,13131 0,7897 +10% στις ανταγωνιστικές χρεώσεις
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
protergia_stamp_epagelmatiko_2_max_35_2020-01
Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 17/01/2021 για 12μηνη σύμβαση. Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Το Protergia Επαγγελματικό 2 ΜΑΧ 35 απευθύνεται σε σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA.Η προσφορά παρέχει μοναδικά προνόμια:

  • 35% έκπτωση συνέπειας για 1 ολόκληρο χρόνο στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους προμήθειας
  • Χωρίς χρέωση ισχύος (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής)  για 1 ολόκληρο χρόνο
  • Μηδενικό πάγιο (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής)

Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Δείτε περισσότερα εδώ 

Το εκτιμώμενο όφελος επί του συνόλου των χρεώσεων (ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων) για μέσο πελάτη, εκτιμάται σε 1.795€ / έτος, σε σχέση με το βασικό τιμολόγιο Protergia, για συνεπή πελάτη, και εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Ισχύει για 12μηνη σύμβαση & νέες συνδέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Promo

Χρεώσεις με έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης (35%) Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης
ΠΑΓΙΟ
(
/μήνα)
ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(/kW/μήνα)
ΠΑΓΙΟ
(
/μήνα)
ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(/kW/μήνα)
Protergia Eπαγγελματικό 2 MAX 
0,06395
0,09839
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(
/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(
/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(
/kVA*ΣΙ/έτος)
ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (
/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(
/kWh)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ETMEAP) (
/kWh)
0,52
0,00488
0,00007
2,72
(για παροχή 25 kVA, χωρίς
μέτρηση άεργου ισχύος)
0,0190
0,01824
0,01700
0,52
0,00488
0,00007
3,98
(για παροχή 25 kVA, με
μέτρηση άεργου ισχύος)
0,0173
0,01824
0,01700
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Λοιπές Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων

Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος:
(α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν.2960/01)
(β) Ειδικό Τέλος 5‰ – ΔΕΤΕ (Ν.2093/1992) 
(γ) Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν.25/1975, Ν.2130/1993)
(δ) Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση – ΕΡΤ  (ΦΕΚ 44A/ 29.04.2015)

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Λοιπών Χρεώσεων 

Εγγύηση

Το ποσό της εγγύησης αντανακλά το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος για διάστημα 45 ημερών και αφορά αποκλειστικά στην εξασφάλιση από ενδεχόμενες μελλοντικές οφειλές του πελάτη.  
Η εγγύηση θα περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia. Με την εμπρόθεσμη καταβολή του πρώτου λογαριασμού παρέχεται έκπτωση 30% στο ποσό της εγγύησης.

Περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού

Εκδίδεται κάθε μήνα εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος από την Protergia.

Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής

Για τη δική σας διευκόλυνση, η Protergia σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής του λογαριασμού σας για να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
Για να δείτε όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ
Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Σύμβασης πατήστε εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην  Ηλεκτρονική Αίτηση και ο σύμβουλος ενέργειας της εταιρίας μας θα σας καλέσει για να εξετάσετε μαζί όλες τις δυνατές λύσεις που υπάρχουν ανάλογα με τις ανάγκες σας και να σας καθοδηγήσει για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Επίσης δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.